במאי

1/50

כ מ ך ט ג א ת ך מ ק י ד פ ק ט ג ל ט ו נ