דלג »

מספר הנקודות שצברת

כדי להסיר אות יש להקליק עליה

הזינו את האותיות לפי הסדר. לחצו על האות כדי להוסיפה למיקום הראשון שפנוי

סרט

0/40

ג פ י ב ח ן ע ם ל ו ך ד ט נ ס מ ה כ ז א