דלג »

מספר הנקודות שצברת

כדי להסיר אות יש להקליק עליה

הזינו את האותיות לפי הסדר. לחצו על האות כדי להוסיפה למיקום הראשון שפנוי

סרט

0/40

ח ד ס ז י ו ט ע כ פ ם א נ ן ב מ ל ג ה ך