מלאו את כל המקומות החסרים וקבלו ניקוד בכל פעם שתענו תשובה מלאה נכונה

לחיצה על סימן השאלה תציג את טריילר הסרט כרמז ותוריד לכם נקודה

השתמשו בחץ על מנת לדלג על שאלה ולחזור אליה מאוחר יותר מבלי לאבד נקודה

סרט

0/40

א ג ן ד ל ה ו מ ז כ י פ ם נ ט ס ח ע ך ב